Kinderen leren op een leuke manier over democratie in Madurodam

Madurodam steunt ProDemos om kinderen van de basisschool (groep 7 en 8) op een leuke manier over democratie te leren in Madurodam.

‘Democracity‘ is een educatief lesprogramma van ProDemos, waarin kinderen op democratische wijze beslissen wat er in de fictieve stad ‘Democracity’ gebouwd gaat worden.
Deze ProDemos lessen worden gegeven in de leslokalen van Madurodam en kinderen maken een interactieve tour door Madurodam om te zien wat Nederland bijzonder maakt en hoe politieke keuzes en democratische beslissingen daarin meespelen.
Dit programma sluit aan bij ons goede doelen beleid: het ontdekken en ontwikkelen van talent van kinderen in de basisschoolleeftijd

Ga naar de ProDemos website voor meer informatie

Bekijk hier het promo filmpje.

Madurodam steunt landelijk Basisschool Debattoernooi

Dit jaar vindt het basisschool debattoernooi plaats op 8 april in Den Haag op het Segbroek College.Madurodam steunt landelijk basisschool debattoernooi 2016

De scholieren staan te trappelen om mee te doen en ook wij kijken uit naar het afsluitende debattoernooi van dit schooljaar: het Madurodam Basisschool Debattoernooi op zaterdag 16 april in Rotterdam. De inschrijving is geopend. Dertig teams uit heel Nederland hebben zich aangemeld om in actie te komen op het kampioenschap. Madurodam steunt Stichting Nederlands Debat Instituut in de organisatie van het landelijke Basisschool Debattoernooi. Dit toernooi is onderdeel van een landelijk debatprogramma voor kinderen door heel Nederland. Aan de activiteiten doen zo’n tachtig groepen 7 en 8 mee van basisscholen uit heel Nederland. Madurodam is hoofdpartner van het debattoernooi en heet daarom ook Madurodam Basisschool Debattoernooi.

Joris van Dijk, directeur van Madurodam: ”De samenwerking met stichting Nederlands Debat Instituut geeft invulling aan de charitatieve doelstelling van Madurodam (goed voor kinderen) en sluit aan op onze wens om kinderen in de basisschoolleeftijd te steunen in het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten.” Debatteren is een essentiële vaardigheid voor iedereen, en er kan niet vroeg genoeg mee worden begonnen. Ten eerste leren de scholieren spreken, luisteren en redeneren. Dit geeft hen zelfvertrouwen en de benodigde vaardigheden om volwaardig deel te nemen aan de maatschappij. Ten tweede leren kinderen standpunten van verschillende kanten te bekijken, te bevragen en te begrijpen.

Het Madurodam Basisschool Debattoernooi is een landelijk feestelijk debatprogramma dat sinds 2007 ieder jaar plaatsvindt. Op zaterdag 16 april 2016 vond de afsluitende landelijke finaledag plaats. Elke deelnemende school vaardigt vijf leerlingen af die in het debatteam plaatsnemen.

Steun aanvragen

Madurodam is dé plek waar binnen- en buitenlandse bezoekers ontdekken waar ons kleine land groot in is. Sinds 1952 geeft Madurodam de grote verhalen van Nederland van generatie op generatie door. Tegenwoordig ook interactief en door ontdekkend leren: in vanaf 2012 verrijkte Madurodam het bekende miniatuuraanbod van Madurodam met tientallen digitale en fysieke interacties en attracties. Jaarlijks bezoeken 650.000 – 700.000 mensen het park. Madurodam schenkt haar opbrengsten aan goede doelen voor kinderen, jaarlijks tussen de 600.000 en 1 miljoen euro. De focus van het goede doelenbeleid van Madurodam is het ontdekken en ontwikkelen van talent van kinderen in de basisschoolleeftijd.

Madurodam is op zoek naar projecten die plaatsvinden in Nederland of in het Nederlands Caribische gebied en die goed zijn voor kinderen. Wij zien kansen voor samenwerking wanneer jouw project in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoet:

  1. Het project heeft een positieve uitstraling. We zijn tenslotte een vrolijk park.
  2. Het project betreft een goed doel gericht op kinderen woonachtig in Nederland en/of het Nederlands Caribische Gebied
  3. Kerndoelgroep voor de grote projecten kinderen tussen de 4 en 12 jaar en anders kinderen tot 18 jaar
  4. Nadere criteria vind je in het aanvraagformulier

(Download hier onder het aanvraagformulier)

medialibrary/2017/02/aanvraagformulier_madurodam_kinderfonds.doc

Madurodam steunt IMC Weekendschool

De afgelopen drie jaar hebben 19 leerlingen van de IMC Weekendschool Den Haag iedere zondag les gekregen van professionals op het gebied van journalistiek, techniek, poëzie, muziek, geneeskunde en nog veel meer. Deze klas werd gesteund door Madurodam. De IMC Weekendschool is een school voor aanvullend onderwijs voor kinderen tussen de 10 en 14 jaar oud.

Eind april was in Madurodam de feestelijke diploma-uitreiking door Burgemeester van Aartsen. Madurodam Burgemeester Fien van Aken ging in op het belang van de samenwerking tussen IMC Weekendschool en Madurodam. De leerlingen van de IMC Weekendschool Den Haag komen uit de wijken Transvaal en de Schilderswijk. Madurodam vindt het belangrijk dat elk kind op spelenderwijs kan ontdekken, leren en plezier beleven en steunt daarom talloze initiatieven op het gebied van educatie. Dit is een van de vele voorbeelden van de goede doelen voor kinderen die Madurodam steunt.

Madurodam steunt Stichting Jarige Job

Stichting Jarige Job trakteert kinderen uit de armste gezinnen in de samenleving op een leuke verjaardag.

Alle kinderen verdienen een verjaardagsfeestje.

Madurodam steunt de Stichting Jarige Job om voor alle kinderen in Nederland een verjaardagsfeestje te organiseren. Op de mooiste dag van het jaar krijgen ruim 60.000 kinderen geen cadeautje op hun verjaardag. Er hangen geen vrolijke ballonnen en zij kunnen niet trakteren op school. Uit schaamte melden ze zich soms zelfs ziek. Jarige Job maakt een einde aan dit verjaardagsleed en trakteert kinderen uit de armste gezinnen in de samenleving op een leuke dag. Jarige Job geeft geen geld maar een verjaardagsbox met alles erop en eraan: versiering, traktaties voor de klas en de leraren, wat lekkers voor de visite en natuurlijk een mooi cadeau

Bezoek de website van Stichting Jarige Job

Kinderen leren de basis van EHBO

Voor tien basisscholen zijn speciaal ontwikkelde EHBO-kisten aangeschaft, waarmee kinderen spelenderwijs de basis van EHBO leren. Hiernaast steunt Madurodam al geruime tijd diverse Rode Kruis-projecten op diverse locaties. Sylvia Guldenmondt, namens het Rode Kruis: “Jong geleerd is oud gedaan! Ook jonge kinderen komen nogal eens in aanraking met situaties waarin Eerste Hulp toegepast moet worden. Door de betrokkenheid van Stichting Madurodam Steunfonds kunnen wij kinderen EHBO aanleren, en kunnen zij zelf gaan helpen of hulp van anderen inschakelen. Kinderen voelen zich niet meer machteloos omdat ze niet weten hoe ze kunnen helpen. Wanneer kinderen leren over EHBO, wordt een veel groter netwerk rondom de kinderen zich ook meer bewust van het belang om meer te leren van EHBO.”

12 Madurodambassadeurs

Elke klas heeft een eigen ‘Madurodambassadeur’ aangewezen die hun provincie vertegenwoordigt in Madurodam en Madurodam in hun provincie. Naast de realisatie van het winnende kinderproject wordt in elke provincie een goed doel door de kinderen gekozen dat door Madurodam gesteund gaat worden. De Kindergemeenteraden, de realisatie van de 12 winnende kinderprojecten en de 12 goede doelen die de gemeentes voordragen worden door Madurodam gefinancierd.

Steen in de vijver

Madurodam wil kinderen zelf laten ervaren wat democratie is en dat ze daadwerkelijk invloed kunnen uitoefenen op hun eigen leefomgeving. Op basis van het “steen in de vijver”-principe helpt Madurodam met de programma’s van ProDemos deze kinderen om in hun eigen leefomgeving projecten te realiseren en goede doelen voor kinderen te steunen.

19 januari: installatie Madurodambassadeurs in Nationale Madurodamraad

Op maandag 19 januari 2015 komen 12 Madurodamambassadeurs met hun klassen naar Madurodam om tijdens een feestelijke bijeenkomt hun winnende projecten te presenteren. In aanwezigheid van 400 kinderen worden zij samen met het College van Burgemeester & Wethouders geïnstalleerd in de Nationale Madurodamraad.

Onderstaande Madurodambassadeurs zijn door de winnende school gekozen.

Deze 12 basisschoolleerlingen uit groep 8 vertegenwoordigen hun provincie in Madurodam en Madurodam in hun provincie. Het College van B&W van Madurodam en de 12 Madurodambassadeurs vormen samen de Nationale Madurodamraad.

 

Burgemeester van Aartsen, Joris van Dijk (algemeen directeur Madurodam) en de 14-jarige burgemeester Fien van Aken spreken de Madurodambassadeurs toe en leggen uit welke bijzondere taken ze mogen uitvoeren in het ondersteunen van de goede doelen in hun provincie namens Madurodam.

Zuid-Holland: Gouda

De Madurodambassadeur is Ilse Brouwer van de Livingstoneschool.

Tijdens de Kindergemeenteraad is het volgende plan met een meerderheid van stemmen gekozen om uitgevoerd te worden:

Een woensdagmiddag in juni wordt er uitgekozen om een feestmiddag te organiseren op het korfbalveld van Gemini. De doelgroep van ons project zijn de speciaal basisscholen in Gouda. Op het korfbalveld is er een vrijmarkt waar de kinderen eigen spulletjes mogen verkopen. Er is in het Groenhovenpark een speurtocht voor verschillende leeftijden. Op het veld zijn er verder spelletjes te spelen, is er een springkussen, en zijn er versnaperingen te krijgen. Dit plan gaat uitgevoerd worden in samenwerking met SportPunt Gouda. De uitvoering van het plan staat gepland voor juni 2015.

Friesland: Weststellingwerf

De Madurodambassadeur is Marith Hoekstra van OBS de Aventurijn.

In de gehuchten Spanga en Munnekeburen die in het buitengebied van Weststellingwerf liggen, zijn er voor kinderen geen speeltuintjes of speciale ontmoetingsplekken. De kinderen uit het regulier en het speciaal onderwijs die hier wonen kunnen dus eigenlijk nergens heen.
Met twee voetbaldoeltjes en een ingegraven trampoline (mogelijk zelfs een kabelbaan) kunnen de kinderen hier vooruit. Er schiet ook nog iets over voor een feestelijke opening. Samenwerkingspartner is lokaal belang.

Noord- Brabant: Moerdijk

De Madurodambassadeur is Nick van Dam van de Arenberg

Tijdens de Kindergemeenteraad is het volgende plan met een meerderheid van stemmen gekozen om uitgevoerd te worden:

Een clinicdag van 9:00 tot 17:00 uur in De Borgh voor lichamelijke en geestelijke gehandicapte kinderen tussen de 4 en 12 jaar. Er worden clinics (45 minuten) aangeboden van verschillende sporten: hockey, voetbal, tennis, volleybal, kickboksen, turnen, handbal en dansen. Ze kunnen zo kennismaken met een sport op een aantrekkelijke en laagdrempelige manier.

Een begeleider van een bepaalde vereniging geeft de clinic en past deze zo aan dat gehandicapte kinderen mee kunnen doen. Er zullen de hele dag clinics zijn in de zaal die in twee stukken verdeeld wordt. Daarbij is er ook ruimte voor publiek, zodat de deelnemers aangemoedigd kunnen worden. Aan het einde van de dag is er waarschijnlijk een eindspel

Limburg: Brunssum

De Madurodambassadeur is Delano Muller van de Meander.

Tijdens de Kindergemeenteraad is het volgende plan met een meerderheid van stemmen gekozen om uitgevoerd te worden:

Een pleintje voor tieners waar ze hun vrije tijd op een leuke manier kunnen besteden. Een plek waar tieners zich op hun gemak voelen en gezellig kunnen spelen in Brunssum – Oost. Er zijn onder andere goals aanwezig. In de wijk zijn veel kinderen uit arme en kansarme gezinnen, maar ook enthousiaste mensen met initiatieven. Het wordt uitgevoerd met behulp van actieve vrijwilligers die de wijk rijk is en de kinderen die het plan bedachten. Dit plan gaat uitgevoerd worden in samenwerking met vrijwilligers, ouders, kinderen en stichting het Hammerhoes. Het Hammerhoes is een stichting voor burgerparticipatie. De uitvoering van het plan staat gepland voor het voorjaar van 2015.

Drenthe: Aa en Hunze

De Madurodambassadeur is Yannick van Houten van de OBS Gieten.

Het gaat om een plan met de naam “Spelmateriaal Promens Care De Biester”. Hierbij draait het om de aanschaf van extra spelmateriaal voor de kinderen in de vestiging van Promens Care De Biester in Gieten. Deze kinderen hebben een verstandelijke beperking en motorische problemen. ‘We willen deze kinderen graag extra mogelijkheden geven om ondanks hun beperking toch goed te kunnen spelen. Het uitgezochte spelmateriaal is gebaseerd op voelen, beleven en motoriek. We hebben deze aspecten gekozen in overleg met medewerkers van De Biester’.
Dit plan gaat uitgevoerd worden in samenwerking met Promens Care De Biester.
De uitvoering van het plan staat gepland: zo spoedig mogelijk.

Utrecht: Stichtse Vecht

Madurodambassadeur is Emmanuel Lucas van de school Podium.

Tijdens de Kindergemeenteraad is het volgende plan met een meerderheid van stemmen gekozen om uitgevoerd te worden: Een stukje van het Doude van Troostwijkplein wordt ingericht voor jonge gehandicapte kinderen d.m.v. speciale speeltoestellen. Er zijn bankjes voor de bewoners van het ouderencentrum dat daar in de buurt is. Dit plan gaat uitgevoerd worden in samenwerking met gehandicapten platform Stichtse vecht en de school zelf, het Podium.De uitvoering van het plan staat gepland op februari 2015

Zeeland: Middelburg

De Madurodambassadeur is Niek Zadeits van de school ABS.

Tijdens de Kindergemeenteraad is het volgende plan met een meerderheid van stemmen gekozen om uitgevoerd te worden:

Titel project: Beter buitenspelen voor het AZC
Omschrijving: Volgend jaar wordt een nieuw AZC geopend in Middelburg. De kinderen van de ABS willen aan het AZC speelmateriaal aanbieden en één keer per maand iets organiseren voor kinderen samen met vrijwilligers, zoals een spelletjesmiddag. Spelmateriaal zal onder andere bestaan uit stoepkrijt, ballen, zakloopzakken, springtouwen, doeltjes, pylonen, stelten, tennisrackets, picknicktafels, hockeysticks en speelauto’s. Het project zal worden uitgevoerd door kinderen en begeleiders van de ABS: zij zullen spelletjes kopen en dit aanbieden. De speelmiddagen zijn voor alle kinderen van Middelburg.

Samenwerkingspartner is het COA, die helpt met de afspraken voor het speelmateriaal en de spelmiddagen. Zij zullen ook zorgen voor een plek om het speelmateriaal op te bergen.
Dit plan gaat uitgevoerd worden in samenwerking met de gemeente Middelburg en het COA.De uitvoering van het plan staat gepland zodra het AZC wordt geopend (schooljaar 2015).

Gelderland: Zevenaar

De Madurodambassadeur is Zoë Alfons van de school Het Kofschip.

Tijdens de Kindergemeenteraad is het volgende plan met een meerderheid van stemmen gekozen om uitgevoerd te worden:

Titel project: Het grootste verjaardagsfeest van Zevenaar
Omschrijving: Er moet een verjaardagsfeest komen voor kinderen in Zevenaar die het minder breed thuis hebben. Tijdens de verjaardag vinden verschillende activiteiten plaats (een soort kinderfeestje). Er zal een springkussen zijn, oud Hollandse spelen, een knuffelweide met kleine diertjes, knutselactiviteiten, sportactiviteien, een popcornkraan, suikerspinkraam, ijscokar, en limonade. Dit plan zal worden uitgevoerd door Het Kofschip (locatie Schrijvershof) en Caleidoz in het voorjaar op een zaterdag.

Flevoland: Zeewolde

De Madurodambassadeur is Sem Postma.

Tijdens de Kindergemeenteraad is het volgende plan met een meerderheid van stemmen gekozen om uitgevoerd te worden:

Een speciale dag met sport en spel voor kinderen met een beperking en voor kinderen uit gezinnen waar weinig geld beschikbaar is voor sport en spel. Deze dag wordt georganiseerd op sportvelden en het feestterrein van Zeewolde. Er komen verschillende activiteiten zoals een talentenjacht of dans workshops. Het plan wordt uitgevoerd door Stichting Wolderwelzijn of het G-team van VVZ/AKZ. De voedselbank/ AKZ heeft gegevens van armoede onder kinderen. Het project moet voorjaar 2015 (eind mei) worden uitgevoerd.
Dit plan gaat uitgevoerd worden in samenwerking met Stichting Wolderwelzijn / AKZ. De uitvoering van het plan staat gepland rond eind mei 2015.

Noord-Holland: Hoorn

De Madurodambassadeur is Linde Deen van OBS de Zonnewijzer.

Het plan van groep 8 van De Zonnewijzer houdt in: Voor de kinderen van de ZMLK school De Eenhoorn een dans-muziek-toneelvoorstelling te maken in samenwerking met docenten van creativiteitscentrum De Blauwe Schuit. De kinderen van de Eenhoorn presenteren deze voorstelling aan hun ouders en familie in Manifesto waar natuurlijk ook wordt gezorgd voor lekkere hapjes en drankjes.

Een bekende BN-er is benaderd om er een extra feestelijk tintje aan te geven. De kinderen van groep 8 zullen de docenten van de Blauwe Schuit assisteren bij het tot stand komen van deze voorstelling met als doel om van en met elkaar te leren. De naam van het plan is: “Een Feestelijk Sprookje”. Dit plan gaat uitgevoerd worden in samenwerking met De Eenhoorn en de Blauwe Schuit.

Groningen: Groningen

De Madurodambassadeur is Cara Nieuwenkamp van de Brederoschool.

Tijdens de Kindergemeenteraad is het volgende plan met een meerderheid van stemmen gekozen om uitgevoerd te worden:

Escaperoom: een verplaatsbare ruimte van ± 5m2, met een ingang en een uitgang. Je kan er alleen uit door de code van het cijferslot van de uitgang te kraken. De code verkrijg je door in de ruimte een aantal opdrachten uit te voeren die zich in afgesloten kisten bevinden. Het uitvoeren van een opdracht leidt tot de code van het cijferslot van de volgende kist. De opdrachten zijn doe- en denkopdrachten zoals puzzels, microscoop, Engels vertaling, Nederlands, rekenen e.d. De escaperoom is verplaatsbaar dus op verschillende locaties in te zetten. De opdrachten zijn leuk en leerzaam en je kan de Escaperoom alleen of met een vriendje of vriendinnetje in. De opdrachten (en cijfercodes) kan je vernieuwen en aanpassen aan niveaus.Dit plan gaat uitgevoerd worden in samenwerking met Hanze Hoge School (Groningen) en de RUG (Rijks Universiteit Groningen).
De uitvoering van het plan staat gepland op in het voorjaar van 2015.

Overijssel: Wierden

De Madurodambassadeur is Roos – An van de Roerganger

Tijdens de Kindergemeenteraad is het volgende plan met een meerderheid van stemmen gekozen om uitgevoerd te worden:

Het plan heeft als doel om kinderen met een lichamelijke beperking samen te laten spelen met kinderen zonder een lichamelijke beperking. Dit willen ze doen door een survival traject te met o.a. een doolhof (met groen aangelegd), buizen, en picknick tafels. Op een bestaand terrein. Vrijwilligers helpen mee met het opzetten.

Dit plan gaat uitgevoerd worden in samenwerking met de gemeente Wierden. De uitvoering van het plan staat gepland op voorjaar 2015.

ProDemos

ProDemos is het ‘Huis voor democratie en rechtsstaat’. ProDemos legt uit wat de spelregels zijn van de democratie en de rechtsstaat en laat zien wat je zelf kunt doen om invloed uit te oefenen – in de gemeente, de provincie, het land en Europa. www.prodemos.nl

Stichtingen

Stichting Madurodam

De Stichting Madurodam keert jaarlijks gelden uit aan Stichting Madurodam Steunfonds. Stichting Madurodam Steunfonds wendt deze middelen aan voor het doen van giften aan diverse goede doelen.

Madurodam Kinderfonds

De Madurodam Kinderfonds, onderdeel van de Madurodam-groep, werd 31 maart 1995 opgericht. De statutaire doelstelling van het MKF is het verlenen van steun en bijstand in de ruimste zin des woords aan rechtspersoonlijkheid bezittende instellingen die een maatschappelijk, cultureel of charitatief belang beogen, in het bijzonder ten bate van jongeren.